Styrelsearbete

Jag har under årens lopp haft olika styrelseuppdrag såväl som ordförande som ordinarie styrelseledamot och -suppleant.

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman