Föredrag

Jag har hållit föredrag runt runt omkring i Skåne i samarbete med kommuner och olika nätverk (t.ex. Företagarna i Sjöbo, Företagarna i Kävlinge, Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Skåne län) samt utbildningscentra (t.ex. Hadar i Malmö och Helsingborg).

Titlar på föredragen har varit:

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman