Coaching

Exempel på uppdrag:

Jag har coachat studenter vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp i starta eget-frågor i samarbete med Alnarp Innovation AB och Trädgårdslaboratoriet. Uppdraget har pågått 1 dag per vecka under höstterminen 2008 och vårterminen 2009.

Jag har också varit mentor/coach åt kvinnliga skånska företag. I projektet ”Gruppmentorskap – Fem” (Arrangör: Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne). Projektet innefattade 10 träffar över en period av 10 månader.

Att vara ”husjurist” åt företagare innebär dessutom ofta coachning i form av rådgivning kring företagens ekonomiska utveckling med frågor som t.ex.: Hur ska vi utveckla verksamheten – ska det vara genom att skaffa agenter eller återförsäljare – eller lämpar sig verksamheten för franchising.

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman