Affärsjuridik

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal bör t.ex. innehålla:

Jag hjälper gärna till, så den juridiska formuleringen blir rätt.

Tillbaka »

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman