Affärsjuridik

Konsultavtal

Förutom att beskriva uppdraget och dess eventuella begränsningar, är det viktigt att det framgår av avtalet:

Listan är absolut inte komplett och juristens roll i ett konsultavtal är oftast att se till att parterna i sitt avtal har löst alla situationer, som kan uppstå, för att undvika framtida konflikter.

Tillbaka »

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman