Affärsjuridik

Innovationer och andra ensamrätter

Om du äger rätten till en metod, en uppfinning, en design, eller är upphovsman till ett konstnärligt alster behöver du ett Sekretessavtal, innan du visar hemligheten för någon. Därefter kommer du säkert att behöva ett Licensavtal eller ett avtal om Copyright, och som belöning för din kreativitet ska du ha royalty av dem, som använder din uppfinning, design eller konstnärliga alster. Förutom royalty kan du också förhandla dig fram till en engångsersättning, såkallad down-payment.

Tillbaka »

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman