Affärsjuridik

Du kan undvika kommande konflikter genom att ha välformulerade och lättförståeliga avtal. Här följer några exempel på avtal som jag har lång erfarenhet av att formulera:

Aktieägaravtal - Kompanjonavtal

Samarbetsavtal

Konsultavtal

Hyresavtal

Agentavtal

Ensamåterförsäljare/återförsäljare

Innovationer och andra ensamrätter

Franchiseavtal

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman