Affärsjuridik

Aktieägaravtal - Kompanjonavtal

Almi Företagspartner Skåne AB har i samarbete med Juristfirman Elin Owman AB tagit fram ett diskussionsunderlag för blivande kompanjoner (www.almi.se/downloads/vartgemforet.pdf).

Jag har lång erfarenhet av att hjälpa kompanjoner att formulera aktieägaravtal/kompanjonavtal.

Tillbaka »

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman