Affärsjuridik

Agentavtal

Handelsagenter är skyddade av Lagen om handelsagentur (Lag 1991:351 om handelsagentur) - se Lagen.nu. Många av lagens bestämmelser är strikta, d.v.s. de gäller istället för avtalsbestämmelserna i vissa fall. Jag hjälper dig som part, oavsett om du är huvudman eller handelsagent.

Tillbaka »

Mina specialiteter
Webbdesign © Rusthållaregården 2009
Text & Bild © Elin Owman